Olav Skeie, Motstandsbevegelse, Radiooperatører, SIS, NTH, Trondheim, Skylark B

Skylark B

En av Londons øyne og ører under krigen

Tirpitz i en norsk fjord

Skylark B

Min farfar, Olav Skeie, studerte i Trondheim under krigen og engasjerte seg i motstandsarbeidet mot den tyske okkupasjonen. Han var medlem av en gruppe med utspring i NTH-miljøet som opererte radiostasjonen Skylark-B.

Stasjonens lokaliseringFra en godt skjult plass i Bymarka i Trondheim ble det rigget opp en kortbølgesender med direktiv antenne i en stor gran. Her ble viktige meldinger sendt til London. Skylark-B sendte først og fremst informasjon om tyske flåtebevegelser, men var også andre meldinger fra agentnettverket i hele Norge. Av de forskjellige meldingene som ble sendt herfra er vel informasjonen om tungtvannproduksjonen en av de aller viktigste. Det er satt opp et minnemerke ved senderens plassering.
 

Radiooperatørers rolle
Det fantes en mengde britiske hemmelige organer i 1940, men bare én skulle samle opplysninger i utlandet: Secret Intelligence Service, SIS, ofte kalt Secret Service. Et annet navn var MI 6 (Military Intelligence 6. kontor), egentlig bare et underkontor av SIS.

Våren 1941 opprettet SIS en egen avdeling for samarbeidet med nordmennene, først og fremst når det gjaldt hemmelige radiostasjoner i Norge.

SIS Stasjoner i Nord-NorgeOver hundre stasjoner, de fleste langs kysten fra Fredrikstad til Kirkenes, sendte i løpet av okkupasjonen morsemeldinger i kode til SIS-sentralen utenfor London. Den første stasjonen fikk kontakt fra Haugesund 10.6.1940. I 1945 hadde 49 SIS-stasjoner kontakt med London.  Som regel hadde agentene, i alt ca. 200, hjelp fra lokalmiljøet. Omkring 2000 menn og kvinner hjalp dem i det farlige arbeidet. Alle agentene var norske. 9 SIS-agenter falt i kamp med tyskerne, 6 ble arrestert og henrettet, mens noen døde i fangenskap. I alt mistet 26 agenter og minst 9 medhjelpere livet.

At tyske slagskip gjemte seg i Norske fjorder hadde store konsekvenser for disponering av allierte sjøstridskrefter. Fortsatt alliert krigføring var fullstendig avhengig av forsyninger gjennom konvoiene fra USA. Mye materiell ble også fraktet til Murmansk på samme måte. Det var derfor av største betydning å beskytte konvoiene mot angrep, og tilstedeværelsen av tyske slagskip langs norskekysten bandt opp betydelige allierte flåteressurser i Nord-Atlanterhavet - ressurser som var sterkt ønsket andre steder.

SIS Stasjoner i Sør-NorgeMye ble derfor satt inn på å ødelegge de tyske slagskipene, gjennom direkte angrep, sabotasje, eller når de stakk til sjøs. Tirpitz, Bismarck og Scharnhorst er blant de mest kjente. Av denne grunn var det absolutt kritisk å melde fra om tyske flåtebevegelser ved et tidligst mulig tidspunkt. Naturlig nok var det tilsvarende viktig for tyske styrker å forhindre dette.

De allierte radiooperatørene var til stor ergrelse for Hitler. Mot slutten av krigen utstedte han ut følgende stående ordre: Skyt alle telegrafister, umiddelbart


Tragisk slutt
Radiostasjonen ble høsten 1941 peilet inn av tyskerne. Gruppen ble splittet og medlemmene, deriblant min farfar flyktet til Sverige.
Bård Gunnar Hjelde ble arrestert, torturert og sendt til i Tyskland. Han døde i fangenskap i Natzweiler.

Min far heter av denne grunn Bård.

Resten av krigen
Etter et opphold ved universitetet i Uppsala reiste Olav til England og sluttet seg til de frie norske styrker. Han returnerte til Trondheim med radioutstyr til nye grupper som ble opprettet for å opprettholde etterretningskanalene til London. Utstyret ble da fraktet inn til fots over Sylan i Sverige, over grensen og til deretter inn til Trondheim der utstyret ble overlevert agentene. Han gikk da sammen med Finn Lied.

Ved kapitulasjonen var han ansvarlig for å opprette alliert samband mellom alle norske byer og allierte styrker i landet. Han var som eneste nordmann med i første allierte flight bestående av britiske fallskjermtropper som landet på Fornebu 9 mai 1945.

Olav Skeie døde i 2004.