Annen bakgrunnsinformasjon funnet ved søk på Skylark B

Rørholt, Bjørn (1919—93), norsk offiser og SIS-agent. Rørholt, født i Aker, sønn av Arnold, var kadett ved Krigsskolen 9.4.1940 og gjorde krigstjeneste ved Midtskogen, i Gudbrandsdalen og Romsdalen. Høsten 1940 var han som student ved NTH med på å drive SIS-stasjonen Skylark B. Gruppen sprakk høsten 1941, og Rørholt måtte flykte og kom til London i oktober 1941. Han dro tilbake til Trondheim med SIS-stasjonen Lerken i 1942 for å passe på Tirpitz, som nettopp var kommet til Trondheimsfjorden, og bidro dessuten til at et par andre stasjoner kom på luften fra Trøndelag. I november 1942 ble han etter eget ønske overført til FO IV, ble teknisk sjef for utdannelsen av radioagenter i Storbritannia og i 1944—45 ansvarlig for fallskjermoperasjoner i Finnmark.

Midtskau, Sverre (1914—1987) var stud.phi1o1. og nettopp ferdig sersjant i Rjukan luftvern 8.4.1940. Han dro til Nord-Norge via Sverige og ble med over da regjeringen reiste til England. I London klarte utenriksminister Koht å få Midtskau og 2 kamerater på radiokurs hos STS, og 5.9. dro 2 av dem tilbake til Norge for å sette opp radiostasjonene Skylark A og B i Oslo og Trondheim. De fikk ikke kontakt, og Midtskau dro tilbake til London. NTH-studentene bygde ny sender for Skylark B og klarte å få kontakt mens Midtskau befant seg i britenes radiosentral. 13.2.1941 ble Midtskau droppet i det første fallskjermslippet over Norge, men den nye senderen ble knust under droppet. I mars sprakk Oslo- gruppen, og Midtskau satt i Åkebergveien og Møllergata 19 før han 6.12.1941 flyktet ved Milorgs hjelp. Resten av krigen tilbrakte han som offiser i Storbritannia, og ble fenrik i 1941, løytnant i 1942, og fastlønnet kaptein i 1945. Han har skrevet om sine krigsopplevelser i London svarer ikke, 1968.

Johansen, Einar (1915—1996), radiotelegrafist for SIS i Norge under krigen, av britene kalt «vår hovedagent i Nord-Norge», den høyest dekorerte av de norske SIS-agentene. Johansen studerte ved NTH i 1940, var utdannet radiotelegrafist og deltok i felttoget ved Narvik. Allerede høsten 1940 kom han med i illegalt arbeid på en radiostasjon (Skylark B) som en gruppe NTH-studenter drev. Høsten 1941 flyktet han til Storbritannia, og ble etter ønske sendt til sine hjemtrakter ved Tromsø. Bare avbrutt av en tur tilbake til London sendte han regelmessig verdifulle etterretningsmeldinger til SIS resten av okkupasjonen